Best of Wood

Best of Wood, er en Tysk produsent for innfesting av både standart terrassebord og edeltre. Deres system er helt unikt. Det består både av et beslag og et monterings verktøy. Dette beslaget kan ikke monteres uten deres spesial verktøy.

De har et beslag i varmgalvanisert stål Z-Coonector, for vanlig terrassebord og et annet i Stainles Steel IGEL VR-Connector, for edeltre. Felles for disse to beslagene er at de løfter trrassebordet fra bjelkelaget og gir klaring under. Dette gir økt levetid for der vil ikke vøre noe sted vannet vil ligge å trekke opp i terrassebordet. Der er også to forskjellige monterings verktøy for disse beslagene.